Δημιουργία άρθρου από το front end του Joomla

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να είναι σε σειρά ώστε οι χρήστες που επιθυμούμε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα άρθρα από το front end του ιστότοπου μας.

 

Ο χρήστης πρέπει να έχει ένα προφίλ χρήστη που έχει συσταθεί από την Διαχείριση Χρηστών.

Ο Χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο front end του ιστότοπου Joomla - χρησιμοποιώντας τη φόρμα σύνδεσης (login).

Ο Χρήστης θα πρέπει να ανατεθεί σε μια ομάδα χρηστών στους οποίους επιτρέπεται να δημιουργήσουν άρθρα. Για τις προεπιλεγμένες Joomla Ομάδες χρηστών και τις ρυθμίσεις, αυτό θα ήταν Author, Editor, Publisher ή Super User. Αν έχετε δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη ομάδα χρηστών θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από μία από αυτές τις ομάδες ώστε να μπορούν αυτομάτως να δημιουργήσουν άρθρα.

Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε έναν τρόπο για τον χρήστη να δημιουργήσει αντικείμενα στην ιστοσελίδα. Αυτό γίνεται με τη δημιουργία ενός στοιχείου μενού με τον τύπο Δημιουργία άρθρων.

Μενού -> Επιλέξτε Μενού (δηλαδή Κεντρικό Μενού) -> Νέο (Δημιουργία νέου Στοιχείο Μενού) -> Επιλέξτε -> Άρθρα -> Δημιουργία άρθρου

 

Ρυθμίστε το επίπεδο πρόσβασης για αυτό το στοιχείο μενού για συγγραφέα ή στο συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης που δημιουργήσατε εσείς. Με αυτό τον τρόπο μόνο οι χρήστες που ανήκουν σ’ αυτό το επίπεδο πρόσβασης θα μπορούν να δημιουργήσουν άρθρα.

Αφού ο χρήστης έχει συνδεθεί και να πλοηγηθούν στη σελίδα Δημιουργία άρθρου, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο άρθρο. Από τη στιγμή που σώζει το άρθρο, ένα email θα σταλεί στο διαχειριστή ώστε να γνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο άρθρο.

close

youtube sub