Άνοιγμα και καθαρισμός εσωτερικού fan σε laptop HP

Στο παρακάτω video σας παρουσιάζουμε βήμα βήμα την διαδικασία ανοίγματος (αποσυναρμολόγησης και επανατοποθέτησης) ενός Laptop HP

* Η διαδικασία αυτή καλό είναι να γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.Το video έχει επιμορφωτικό χαρακτήρα.

* Η οποιαδήποτε προσπάθεια καθαρισμού του υπολογιστή σας γίνεται με δική σας ευθύνη. 

close

youtube sub